ویناز چت: سلامم این دامنه رو میخرم ۰۹۱۷۶۰۰۴۹۴۴.خواهش میکنم منتظرم
وینازچت: این دامنه چت الکساتون رو خریدارم و مدیونتون هم میشم ضمن خرید